WALNE ZGROMADZENIE

Dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki

11.05.2022 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

25.05.2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

31.08.2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

10.06.2020 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

14.06.2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

5.06.2018 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

14.06.2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

17.05.2017 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30.12.2016 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30.05.2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29.06.2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30.06.2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

19.11.2013 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

17.06.2013 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

28.06.2012 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie