WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu – Tomasz Piotrowski

Pan Tomasz Piotrowski posiada wykształcenie zawodowe w zawodzie złotnik-jubiler. W 1989 roku ukończył Szkołę Zawodową w Gnieźnie i uzyskał dyplom czeladnika, a następnie w 1994 roku, po zdaniu odpowiednich egzaminów, uzyskał tytuł mistrza w zawodzie złotnik-jubiler. Swoją praktykę zawodową Pan Tomasz Piotrowski rozpoczął w 1990 roku, kiedy to wraz z bratem Jarosławem Piotrowskim otworzył zakład złotniczy, w którym prowadził działalność gospodarczą wytwarzając własnoręcznie złotą biżuterię. W latach 1996 – 2002 Pan Tomasz Piotrowski prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Jubilerska Piotrowscy. Od 2002 roku Pan Tomasz Piotrowski pracował w spółkach, z których po przekształceniu lub zmianie nazwy powstała spółka INTERMA TRADE S.A. Od marca do czerwca 2011 roku Pan Tomasz Piotrowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki BRIJU S.A., a od 2011 roku zasiada w Zarządzie Spółki, początkowo jako Wiceprezes Zarządu, a od 2019 r. jako Prezes Zarządu INTERMA TRADE S.A.

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Siminski

Pan Jerzy Siminski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Fizyki, kierunek fizyka doświadczalna. Dyplom magistra fizyki otrzymał w 1987 roku. Swoją praktykę zawodową Pan Jerzy Siminski rozpoczął w 1987 roku jako pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie był zatrudniony do 1989 roku. Następnie w latach 1989-1993 był zatrudniony w ZPO Polanex jako szef działu informatyki. Pan Jerzy Siminski od 1993 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Systemy Komputerowe Jerzy Siminski, z siedzibą w Gnieźnie, która jest związana z branżą informatyczną jako dostawca oprogramowania komputerowego własnej produkcji i konsultant informatyczny dla firm sektora przemysłowego i handlowego. Od czerwca 2011 roku Pan Jerzy Siminski jest członkiem Rady Nadzorczej Interma Trade S.A.

  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tadeusz Bogajewski

Pan Tadeusz Bogajewski posiada wykształcenie średnie oraz ukończył liczne kursy z zakresu finansów i księgowości. Od 1957r. do 1995r. był zatrudniony w różnych jednostkach organizacyjnych PKP w Gnieźnie w referacie finansowo-księgowym, następnie jako kierownik działu finansowo-księgowego i kierownik referatu ekonomiczno-finansowo-materiałowego. Od 1997r. do 2002r. pracował kolejno w Okręgowym Inspektoracie Sanitarnym PKP w Poznaniu jako specjalista do spraw finansowo-księgowych, w Kolejowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu jako kierownik sekcji ekonomiczno-finansowej oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu jako starszy księgowy. Od 2000 r. do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w firmie Z. G. Słomowicz i zajmuje się sprawami kadrowo-finansowymi.

  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Maria Piotrowska

Pani Maria Piotrowska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Filologia słowiańska i filologia polska. Dyplom magistra filologii polskiej i słowiańskiej otrzymała w 2005 roku. Swoją praktykę zawodową Pani Maria Piotrowska rozpoczęła w 2005 roku w spółce Futurat Sp. z o.o. jako tłumacz rozmów handlowych, a następnie w 2006 roku rozpoczęła pracę jako projektant biżuterii i na tym stanowisku pracowała do dnia 4 lutego 2014 roku. Obecnie Pani Maria Piotrowska pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Interma Trade S.A.

  • Członek Rady Nadzorczej – Barbara Piotrowska

Pani Barbara Piotrowska posiada wykształcenie podstawowe. Od ślubu w 1970 roku z Ryszardem Piotrowskim, którego ojciec prowadził firmę jubilerską i której tradycje kontynuuje Emitent, Pani Barbara Piotrowska aktywnie uczestniczy w prowadzeniu przedsiębiorstwa, służąc radą i wsparciem w podejmowaniu kluczowych dla jej rozwoju decyzji. Od czerwca 2011 roku jest zaangażowana w działalność firmy, jako Członek jej Rady Nadzorczej Interma Trade S.A.

  • Członek Rady Nadzorczej – Katarzyna Piotrowska

Pani Katarzyna Piotrowska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing. Dyplom magistra otrzymała w 2005 roku. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie gospodarki nieruchomościami. Pracę zawodowa rozpoczęła w 2000 roku w Firmie Słomowicz, gdzie do 2002 roku pracowała na stanowisku sprzedawcy. W latach 2005-2009 była zatrudniona w firmie Z.G. Słomowicz, jako pracownik administracyjno-biurowy. W 2009 roku została zatrudniona w Futurat Financial Sp. z o.o. na stanowisku referenta ds. księgowości i w tej Spółce pracuje do dnia dzisiejszego. Od czerwca 2014 roku Pani Katarzyna Piotrowska jest członkiem Rady Nadzorczej Interma Trade S.A.

Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Interma Trade S.A.;

  • Pani Barbara Piotrowska jest matką Tomasza Piotrowskiego i Przemysława Piotrowskiego,
  • Pani Katarzyna Piotrowska jest żoną Przemysława Piotrowskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Jerzy Siminski i Pan Tadeusz Bogajewski spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej.