AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakł.Liczba głosówUdział w ogól. liczbie gł.
Przemysław Piotrowski1 002 65516,77%2 002 65525,10%
Tomasz Piotrowski1 000 00016,73%2 000 00025,07%
Pozostali akcjonariusze z
udziałem poniżej 5%
3 975 60566,50%3 975 60549,83%
Razem5 978 260100,00%7 978 260 100,00%