KONTAKT

Adres kontaktowy i korespondencyjny:

INTERMA TRADE S.A w likwidacji

ul. Plac Czerwca 1976r. nr 2, 02-495 Warszawa

e-mail: intermatrade@intermatrade.pl

e-mail: relacje.inwestorskie@intermatrade.pl

NIP: 784-21-49-999

Regon: 639848296

KRS Nr 0000382656: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy Spółki: 5 978 260.00 PLN

Telefon: +48 731 859 624