Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy INTERMA TRADE S.A. – rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie ​2018​2017​2016​201520142013​2012
Przychody ze sprzedażytys.zł77 77489 362683 732567 132392 964279 395227 337
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)tys.zł-27 643-6 07225 38919 56815 1529 3574 901
Zysk nettotys.zł-43 762-10 70622 32817 81912 5767 5393 690
Marża netto%-56,3-12,03,33,103,202,701,60

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy INTERMA TRADE S.A. – bilans

Wyszczególnienie 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
Aktywa trwałetys.zł21 59620 50020 41618 69610 4547 4907 127
Aktywa obrotowetys.zł106 20474 73275 32480 45169 98132 58431 353
Aktywa – razemtys.zł127 80095 23295 74199 14780 43540 07338 480
Kapitał własnytys.zł27 90373 43984 54162 85845 03831 86824 329
Zobowiązania długoterminowetys.zł1 6691 1441 07012 3011 140913930
Zobowiązania krótkoterminowetys.zł98 22820 64910 13023 98934 2577 29213 221